t

Kế hoạch thi GVG năm học 2018-2019

Thứ tư - 24/10/2018 10:31
Kế hoạch Hội thi Giáo viên giỏi năm học 2018-2019
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  TRƯỜNG MẦM NON CẤN HỮU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/KH- MNCH
 
Cấn Hữu, ngày 18 tháng 10 năm 2018
                                                                          KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
 
 

Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều lệ thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-GDĐT- GDMN ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Trường mầm non Cấn Hữu xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018- 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu- yêu cầu
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm đổi mới. Tuyển chọn, biểu dương, khen thưởng những giáo viên tiêu biểu, góp phấn tạo động lực để giáo viên phấn đấu, thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và sử dụng có hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phù hợp với độ tuổi, phát huy tính tích cực ở trẻ.
       - Tổ chức hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
II.  Đối tượng, điều kiện, số lượng dự thi
1. Đối tượng.
Là giáo viên đã được biên chế đang trực tiếp làm việc, giảng dạy tại nhà trường .
2. Điều kiện.
-  Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt trình độ chuẩn trở lên.
-  Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-  Giáo viên phát âm chuẩn( không nói ngọng, không nói lắp)
3. Số lượng
Nhà trường và công đoàn phát động giáo viên nhân viên đăng ký không hạn chế số lượng.
III. Nội dung, hình thức thi 
1. Thi lý thuyết (10 điểm)
1.1 Nội dung
 Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non ; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung taamtrong trường mầm non;Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT Quốc Oai ;Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
1.2. Hình thức: Thi viết ( gồm trắc nghiệm và tự luận)
1.3: Thời gian thi: 30 phút
2. Thi thực hành:
2.1 Nội dung
-  Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển nhận thứcNội dung, đề tài tự chọn trong tháng đang hoặc sắp thực hiện) và 01 hoạt động góc hoặc hoạt động ăn ( Giáo viên thi buổi sáng tổ chức hoạt động góc, giáo viên thi buổi chiều tổ chức hoạt động ăn)
-  Tổ chức 01 hoạt góc hoặc 1 hoạt động tổ chức bữa ăn theo lịch sáng hay chiều.
-  Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của giáo viên.
-  Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình ( các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên và trẻ)
- Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chuyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.
2.2. Hình thức:  Giáo viên được lựa chọn các hoạt động học (dạy lứa tuổi mẫu giáo); hoạt động chơi tập( dạy lứa tuổi nhà trẻ). Giáo viên được lựa chọn dạy 1 trong 4 hoạt động : Hoạt động khám phá, làm quen với toán, làm quen văn học, làm quen chữ viết)
* Lưu ý :
- Giáo viên phải biết khai thác và sử dụng môi trường trong hoạt động học và các hoạt động khác theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả.
- Giáo viên không được dạy lại bài đã tổ chức cho trẻ học.
- Ngày thi không được cho trẻ nghỉ học khi không có lý do chính đáng, không được chọn cháu để dạy.
IV. Thời gian , địa điểm tổ chức thi.
1. Thi Lý thuyết
Khai mạc hội thi vào 8h ngày 03/11/2018
          Thi lý thuyết vào hồi 9h30 phút ngày  03/11/2018
          Địa điểm: tại Hội trường trường mầm non Cấn Hữu( Khu Cấn Thượng)
2. Thi thực hành
          Tổ chức bốc thăm dự thi Từ ngày: 03/11/2018
          Thời gian thi thực hành: Từ ngày 6/11/2018 đến ngày 30/11/2018
3.Tổng kết hội thi:
          Vào ngày 01/12/2018
V. Đánh giá, xếp loại:
1. Đánh giá: Tổng điểm thi 40 điểm cụ thể như sau:
- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung của giáo viên : 10 điểm.
- Bài thi thực hành đối với giáo viên: 30 điểm
+ Tổ chức hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên dạy lớp nhà trẻ), hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo): 20 điểm (Xếp loại giỏi:16 -> 20 điểm; Xếp loại khá: 14->dưới 16 điểm)
+ Tổ chức hoạt động khác : 10 điểm (Xếp loại giỏi: 8 -> 10 điểm; Xếp loại khá: 7 -> dưới 8 điểm)
2. Xếp loại :  Công nhận danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi”, cấp trường.
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định
- Bài kiểm tra lý thuyết đạt từ 8 điểm trở lên.
- Hai hoạt động thực hành đạt khá trở lên , trong đó ít nhất 1 hoạt động xêp loại giỏi.
* Xếp loại:  Ban tổ chức hội thi căn cứ vào tổng điểm của giáo viên để xếp giải nhất, nhì, ba, K.Khích theo thứ tự từ cao xuống thấp.
* Giải thưởng
          Giải nhất: 250.000đ
          Giải nhì: 200.000đ
          Giải ba : 180.000đ
          Giải K.Khích: 150.000đ
          Đạt GVG : 100.000đ
VI. Kinh phí tổ chức hội thi:
          Nhà trường chi kinh phí tổ chức Hội thi : Gồm chi phí tổ chức, ban giám khảo, khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.
VII. Thành phần Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp trường
1. Ban tổ chức: Nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi, thành phần Ban tổ chức là BGH, đại diện BCH công đoàn, đại diện giáo viên, nhân viên.
2. Ban giám khảo: do nhà trường Quyết định căn cứ vào số giáo viên đăng ký dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Cấn Hữu năm học 2018-2019, Ban giám hiệu nhà trường  đề nghị các các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện./. 
 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hạnh
   
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON CẤN HỮU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/KH- MNCH
 
Cấn Hữu, ngày 18 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
 
 

Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều lệ thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-GDĐT- GDMN ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Trường mầm non Cấn Hữu xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018- 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu- yêu cầu
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm đổi mới. Tuyển chọn, biểu dương, khen thưởng những giáo viên tiêu biểu, góp phấn tạo động lực để giáo viên phấn đấu, thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và sử dụng có hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phù hợp với độ tuổi, phát huy tính tích cực ở trẻ.
       - Tổ chức hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
II.  Đối tượng, điều kiện, số lượng dự thi
1. Đối tượng.
Là giáo viên đã được biên chế đang trực tiếp làm việc, giảng dạy tại nhà trường .
2. Điều kiện.
-  Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt trình độ chuẩn trở lên.
-  Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-  Giáo viên phát âm chuẩn( không nói ngọng, không nói lắp)
3. Số lượng
Nhà trường và công đoàn phát động giáo viên nhân viên đăng ký không hạn chế số lượng.
III. Nội dung, hình thức thi 
1. Thi lý thuyết (10 điểm)
1.1 Nội dung
 Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non ; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung taamtrong trường mầm non;Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT Quốc Oai ;Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
1.2. Hình thức: Thi viết ( gồm trắc nghiệm và tự luận)
1.3: Thời gian thi: 30 phút
2. Thi thực hành:
2.1 Nội dung
-  Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển nhận thứcNội dung, đề tài tự chọn trong tháng đang hoặc sắp thực hiện) và 01 hoạt động góc hoặc hoạt động ăn ( Giáo viên thi buổi sáng tổ chức hoạt động góc, giáo viên thi buổi chiều tổ chức hoạt động ăn)
-  Tổ chức 01 hoạt góc hoặc 1 hoạt động tổ chức bữa ăn theo lịch sáng hay chiều.
-  Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của giáo viên.
-  Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình ( các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên và trẻ)
- Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chuyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.
2.2. Hình thức:  Giáo viên được lựa chọn các hoạt động học (dạy lứa tuổi mẫu giáo); hoạt động chơi tập( dạy lứa tuổi nhà trẻ). Giáo viên được lựa chọn dạy 1 trong 4 hoạt động : Hoạt động khám phá, làm quen với toán, làm quen văn học, làm quen chữ viết)
* Lưu ý :
- Giáo viên phải biết khai thác và sử dụng môi trường trong hoạt động học và các hoạt động khác theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả.
- Giáo viên không được dạy lại bài đã tổ chức cho trẻ học.
- Ngày thi không được cho trẻ nghỉ học khi không có lý do chính đáng, không được chọn cháu để dạy.
IV. Thời gian , địa điểm tổ chức thi.
1. Thi Lý thuyết
Khai mạc hội thi vào 8h ngày 03/11/2018
          Thi lý thuyết vào hồi 9h30 phút ngày  03/11/2018
          Địa điểm: tại Hội trường trường mầm non Cấn Hữu( Khu Cấn Thượng)
2. Thi thực hành
          Tổ chức bốc thăm dự thi Từ ngày: 03/11/2018
          Thời gian thi thực hành: Từ ngày 6/11/2018 đến ngày 30/11/2018
3.Tổng kết hội thi:
          Vào ngày 01/12/2018
V. Đánh giá, xếp loại:
1. Đánh giá: Tổng điểm thi 40 điểm cụ thể như sau:
- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung của giáo viên : 10 điểm.
- Bài thi thực hành đối với giáo viên: 30 điểm
+ Tổ chức hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên dạy lớp nhà trẻ), hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo): 20 điểm (Xếp loại giỏi:16 -> 20 điểm; Xếp loại khá: 14->dưới 16 điểm)
+ Tổ chức hoạt động khác : 10 điểm (Xếp loại giỏi: 8 -> 10 điểm; Xếp loại khá: 7 -> dưới 8 điểm)
2. Xếp loại :  Công nhận danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi”, cấp trường.
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định
- Bài kiểm tra lý thuyết đạt từ 8 điểm trở lên.
- Hai hoạt động thực hành đạt khá trở lên , trong đó ít nhất 1 hoạt động xêp loại giỏi.
* Xếp loại:  Ban tổ chức hội thi căn cứ vào tổng điểm của giáo viên để xếp giải nhất, nhì, ba, K.Khích theo thứ tự từ cao xuống thấp.
* Giải thưởng
          Giải nhất: 250.000đ
          Giải nhì: 200.000đ
          Giải ba : 180.000đ
          Giải K.Khích: 150.000đ
          Đạt GVG : 100.000đ
VI. Kinh phí tổ chức hội thi:
          Nhà trường chi kinh phí tổ chức Hội thi : Gồm chi phí tổ chức, ban giám khảo, khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.
VII. Thành phần Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp trường
1. Ban tổ chức: Nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi, thành phần Ban tổ chức là BGH, đại diện BCH công đoàn, đại diện giáo viên, nhân viên.
2. Ban giám khảo: do nhà trường Quyết định căn cứ vào số giáo viên đăng ký dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Cấn Hữu năm học 2018-2019, Ban giám hiệu nhà trường  đề nghị các các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện./. 
 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hạnh
   
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MẦM NON CẤN HỮU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03/KH- MNCH
    Cấn Hữu, ngày 18 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều lệ thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-GDĐT- GDMN ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Trường mầm non Cấn Hữu xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018- 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu- yêu cầu
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm đổi mới. Tuyển chọn, biểu dương, khen thưởng những giáo viên tiêu biểu, góp phấn tạo động lực để giáo viên phấn đấu, thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và sử dụng có hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phù hợp với độ tuổi, phát huy tính tích cực ở trẻ.
       - Tổ chức hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
II.  Đối tượng, điều kiện, số lượng dự thi
1. Đối tượng.
Là giáo viên đã được biên chế đang trực tiếp làm việc, giảng dạy tại nhà trường .
2. Điều kiện.
-  Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt trình độ chuẩn trở lên. 
-  Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-  Giáo viên phát âm chuẩn( không nói ngọng, không nói lắp)
3. Số lượng
Nhà trường và công đoàn phát động giáo viên nhân viên đăng ký không hạn chế số lượng.
III. Nội dung, hình thức thi 
1. Thi lý thuyết (10 điểm)
1.1 Nội dung
 Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non ; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung taamtrong trường mầm non;Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT Quốc Oai ;Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
1.2. Hình thức: Thi viết ( gồm trắc nghiệm và tự luận)
1.3: Thời gian thi: 30 phút 
2. Thi thực hành:
2.1 Nội dung
-  Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển nhận thứcNội dung, đề tài tự chọn trong tháng đang hoặc sắp thực hiện) và 01 hoạt động góc hoặc hoạt động ăn ( Giáo viên thi buổi sáng tổ chức hoạt động góc, giáo viên thi buổi chiều tổ chức hoạt động ăn)
-  Tổ chức 01 hoạt góc hoặc 1 hoạt động tổ chức bữa ăn theo lịch sáng hay chiều.
-  Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của giáo viên.
-  Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình ( các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên và trẻ)
- Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chuyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.
2.2. Hình thức:  Giáo viên được lựa chọn các hoạt động học (dạy lứa tuổi mẫu giáo); hoạt động chơi tập( dạy lứa tuổi nhà trẻ). Giáo viên được lựa chọn dạy 1 trong 4 hoạt động : Hoạt động khám phá, làm quen với toán, làm quen văn học, làm quen chữ viết)
* Lưu ý :
- Giáo viên phải biết khai thác và sử dụng môi trường trong hoạt động học và các hoạt động khác theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả.
- Giáo viên không được dạy lại bài đã tổ chức cho trẻ học.
- Ngày thi không được cho trẻ nghỉ học khi không có lý do chính đáng, không được chọn cháu để dạy.
IV. Thời gian , địa điểm tổ chức thi.
1. Thi Lý thuyết 
Khai mạc hội thi vào 8h ngày 03/11/2018
    Thi lý thuyết vào hồi 9h30 phút ngày  03/11/2018
    Địa điểm: tại Hội trường trường mầm non Cấn Hữu( Khu Cấn Thượng)
2. Thi thực hành
    Tổ chức bốc thăm dự thi Từ ngày: 03/11/2018
    Thời gian thi thực hành: Từ ngày 6/11/2018 đến ngày 30/11/2018
3.Tổng kết hội thi:
     Vào ngày 01/12/2018
V. Đánh giá, xếp loại:
1. Đánh giá: Tổng điểm thi 40 điểm cụ thể như sau:
- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung của giáo viên : 10 điểm.
- Bài thi thực hành đối với giáo viên: 30 điểm
+ Tổ chức hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên dạy lớp nhà trẻ), hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo): 20 điểm (Xếp loại giỏi:16 -> 20 điểm; Xếp loại khá: 14->dưới 16 điểm)
+ Tổ chức hoạt động khác : 10 điểm (Xếp loại giỏi: 8 -> 10 điểm; Xếp loại khá: 7 -> dưới 8 điểm)
2. Xếp loại :  Công nhận danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi”, cấp trường.
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định
- Bài kiểm tra lý thuyết đạt từ 8 điểm trở lên.
- Hai hoạt động thực hành đạt khá trở lên , trong đó ít nhất 1 hoạt động xêp loại giỏi.
* Xếp loại:  Ban tổ chức hội thi căn cứ vào tổng điểm của giáo viên để xếp giải nhất, nhì, ba, K.Khích theo thứ tự từ cao xuống thấp.
* Giải thưởng
          Giải nhất: 250.000đ
    Giải nhì: 200.000đ
    Giải ba : 180.000đ
    Giải K.Khích: 150.000đ
    Đạt GVG : 100.000đ
VI. Kinh phí tổ chức hội thi:
    Nhà trường chi kinh phí tổ chức Hội thi : Gồm chi phí tổ chức, ban giám khảo, khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.
VII. Thành phần Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp trường
1. Ban tổ chức: Nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi, thành phần Ban tổ chức là BGH, đại diện BCH công đoàn, đại diện giáo viên, nhân viên.
2. Ban giám khảo: do nhà trường Quyết định căn cứ vào số giáo viên đăng ký dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Cấn Hữu năm học 2018-2019, Ban giám hiệu nhà trường  đề nghị các các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện./.
     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hạnh
    
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MẦM NON CẤN HỮU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03/KH- MNCH
    Cấn Hữu, ngày 18 tháng 10 năm 2018
KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư  số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều lệ thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-GDĐT- GDMN ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Trường mầm non Cấn Hữu xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2018- 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu- yêu cầu
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm đổi mới. Tuyển chọn, biểu dương, khen thưởng những giáo viên tiêu biểu, góp phấn tạo động lực để giáo viên phấn đấu, thi đua thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và sử dụng có hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phù hợp với độ tuổi, phát huy tính tích cực ở trẻ.
       - Tổ chức hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
II.  Đối tượng, điều kiện, số lượng dự thi
1. Đối tượng.
Là giáo viên đã được biên chế đang trực tiếp làm việc, giảng dạy tại nhà trường .
2. Điều kiện.
-  Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt trình độ chuẩn trở lên. 
-  Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-  Giáo viên phát âm chuẩn( không nói ngọng, không nói lắp)
3. Số lượng
Nhà trường và công đoàn phát động giáo viên nhân viên đăng ký không hạn chế số lượng.
III. Nội dung, hình thức thi 
1. Thi lý thuyết (10 điểm)
1.1 Nội dung
 Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT ngày 24/01/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình giáo dục mầm non ; Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung taamtrong trường mầm non;Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT Quốc Oai ;Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Xử lý một số tình huống sư phạm trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non.
1.2. Hình thức: Thi viết ( gồm trắc nghiệm và tự luận)
1.3: Thời gian thi: 30 phút 
2. Thi thực hành:
2.1 Nội dung
-  Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển nhận thứcNội dung, đề tài tự chọn trong tháng đang hoặc sắp thực hiện) và 01 hoạt động góc hoặc hoạt động ăn ( Giáo viên thi buổi sáng tổ chức hoạt động góc, giáo viên thi buổi chiều tổ chức hoạt động ăn)
-  Tổ chức 01 hoạt góc hoặc 1 hoạt động tổ chức bữa ăn theo lịch sáng hay chiều.
-  Đánh giá việc tổ chức các hoạt động của giáo viên.
-  Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình ( các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên và trẻ)
- Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chuyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.
2.2. Hình thức:  Giáo viên được lựa chọn các hoạt động học (dạy lứa tuổi mẫu giáo); hoạt động chơi tập( dạy lứa tuổi nhà trẻ). Giáo viên được lựa chọn dạy 1 trong 4 hoạt động : Hoạt động khám phá, làm quen với toán, làm quen văn học, làm quen chữ viết)
* Lưu ý :
- Giáo viên phải biết khai thác và sử dụng môi trường trong hoạt động học và các hoạt động khác theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả.
- Giáo viên không được dạy lại bài đã tổ chức cho trẻ học.
- Ngày thi không được cho trẻ nghỉ học khi không có lý do chính đáng, không được chọn cháu để dạy.
IV. Thời gian , địa điểm tổ chức thi.
1. Thi Lý thuyết 
Khai mạc hội thi vào 8h ngày 03/11/2018
    Thi lý thuyết vào hồi 9h30 phút ngày  03/11/2018
    Địa điểm: tại Hội trường trường mầm non Cấn Hữu( Khu Cấn Thượng)
2. Thi thực hành
    Tổ chức bốc thăm dự thi Từ ngày: 03/11/2018
    Thời gian thi thực hành: Từ ngày 6/11/2018 đến ngày 30/11/2018
3.Tổng kết hội thi:
     Vào ngày 01/12/2018
V. Đánh giá, xếp loại:
1. Đánh giá: Tổng điểm thi 40 điểm cụ thể như sau:
- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung của giáo viên : 10 điểm.
- Bài thi thực hành đối với giáo viên: 30 điểm
+ Tổ chức hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên dạy lớp nhà trẻ), hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo): 20 điểm (Xếp loại giỏi:16 -> 20 điểm; Xếp loại khá: 14->dưới 16 điểm)
+ Tổ chức hoạt động khác : 10 điểm (Xếp loại giỏi: 8 -> 10 điểm; Xếp loại khá: 7 -> dưới 8 điểm)
2. Xếp loại :  Công nhận danh hiệu “ Giáo viên dạy giỏi”, cấp trường.
- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định
- Bài kiểm tra lý thuyết đạt từ 8 điểm trở lên.
- Hai hoạt động thực hành đạt khá trở lên , trong đó ít nhất 1 hoạt động xêp loại giỏi.
* Xếp loại:  Ban tổ chức hội thi căn cứ vào tổng điểm của giáo viên để xếp giải nhất, nhì, ba, K.Khích theo thứ tự từ cao xuống thấp.
* Giải thưởng
          Giải nhất: 250.000đ
    Giải nhì: 200.000đ
    Giải ba : 180.000đ
    Giải K.Khích: 150.000đ
    Đạt GVG : 100.000đ
VI. Kinh phí tổ chức hội thi:
    Nhà trường chi kinh phí tổ chức Hội thi : Gồm chi phí tổ chức, ban giám khảo, khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.
VII. Thành phần Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp trường
1. Ban tổ chức: Nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi, thành phần Ban tổ chức là BGH, đại diện BCH công đoàn, đại diện giáo viên, nhân viên.
2. Ban giám khảo: do nhà trường Quyết định căn cứ vào số giáo viên đăng ký dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Cấn Hữu năm học 2018-2019, Ban giám hiệu nhà trường  đề nghị các các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện./.
     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hạnh
    


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Văn bản mới

Số 601/UBND-PGD&ĐT

CV phối hợp thực hiện tuyển sinh

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:19

CV83

Công văn tăng cường công tác đảm bảo an toàn

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:8

1334/BGDĐT-CTHSSV

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 130 | lượt tải:34

890/QĐ-BGDĐT

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 98 | lượt tải:50

794/QĐ-BGDĐT

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 117 | lượt tải:27

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 71 | lượt tải:27
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
h1
h2
h3
h4
h5
Giáo viên gửi bài viết
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây